Construcții Civile Antrepriză Generală

Contractul de antrepriză generală este un contract care se încheie între antreprenor general SEVACON si un client - persoană fizică sau persoană juridică.

Conform contractului, antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru furnizarea tuturor materialelor de construcții, a forței de muncă, a echipamentelor și a serviciilor necesare pentru construcția proiectului, supravegherea și coordonarea personalului și a activității pe șantier, astfel încat proiectul să fie livrat în termenul și în bugetul stabilit.

SEVACON, în calitatea de antreprenor general contractează la rândul său subcontractori pentru lucrările pentru care nu deține resursele necesare. 

Antrepriza generală este întâlnită frecvent în domeniul construcțiilor.